WINDENERGIE
VAANPLEIN

 

Windmolens Vaanplein

Energievoorziening in Nederland

In 2050 dient de energievoorziening in Nederland bijna helemaal duurzaam te zijn. Dat is het doel van de Rijksoverheid. De uitstoot van CO (broeikasgassen) is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. Een van de middelen is opwek van schone energie.

In Nederland zijn de meest gebruikte schone bronnen: wind en zon. De provincie Zuid-Holland werkte met ‘zoekgebieden’ windenergie. In een zoekgebied is dan plaats voor één of meerdere windmolens.

Eind 2017 hebben de Provinciale Staten namens de provincie Zuid-Holland besloten dat ook op het Vaanplein windmolens komen. Dit zoekgebied is dus definitief.

Wat betekent dit voor de inwoners in Rotterdam en Barendrecht?

Deze aangewezen locatie heeft invloed op de inwoners van de gemeente Rotterdam en Barendrecht en daarmee op de leefbaarheid van onze inwoners. Vooral voor de inwoners die dichtbij de locatie van de te realiseren windmolens, wonen en werken.

Daarom willen wij u middels deze site op de hoogte houden.

Participatie mogelijkheden

Direct omwonenden ontvangen tevens een brief met een link naar een online enquête. In de brief vragen wij hun mening over de onder andere de participatie mogelijkheden. Denk hierbij aan een omgevingsfonds, aandelen/obligaties of goedkopere stroom.

Wat is er al bekend over de windmolens?

De kans is groot dat er windmolens komen nabij het Vaanplein (maar nog niet 100% zeker). Wat de exacte locaties binnen het zoekgebied gaan worden, het aantal windmolens (twee of drie) en hoe hoog de windmolens precies gaan worden, is nu nog onbekend. Ook de ontwikkelaar is nog niet bekend.

Wij willen dit proces graag samen met u ingaan. U kunt uw contactgegevens achterlaten als u na het lezen van de Frequently Asked Questions (FAQ’s- meest gestelde vragen en antwoorden) nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen.

 

 

 

Recreatiegebied -DJI_0149Recreatieplas ZO

De realisatie van de windmolens nabij het Vaanplein betekent veel voor uw leefbaarheid als inwoner in de gemeente Rotterdam en Barendrecht. Daarom willen wij u graag op de hoogte houden en u hierbij betrekken. Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen.

Bedankt.

- Tanja de Jonge

Wethouder, Gemeente Barendrecht