Het adviesbureau Arcadis heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de windmolens bij het recreatiepark, ten noorden van de A15. Het bureau heeft gekeken naar de inpassing in het landschap, het geluid en de slagschaduw om straks de meest optimale locatie van de windturbines binnen het betreffende gebied te kunnen bepalen. Het onderzoek is op 16 september aan de gebiedscommissie Windmolens Vaanplein gepresenteerd. U kunt deze bij ons opvragen door te mailen naar energietransitie@barendrecht.nl