Locatie

 

het zoekgebied

Het zoekgebied

Het zoekgebied bevindt zich nabij het knooppunt ‘Vaanplein’. Het gaat om het gebied ten noorden van de A15. Dit is het Zuidelijk Randpark. 

De gekleurde rechthoek bepaalt het definitieve zoekgebied waarbinnen maximaal drie maar mogelijk twee windmolens kunnen worden gerealiseerd.

Het bepalen van de exacte locaties wordt gedaan door de projectontwikkelaar in samenspraak met de grondeigenaren. Tijdens dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met de gemeente Barendrecht en de gemeente Rotterdam.

Zo zal er gebruik worden gemaakt van instrumenten om de verwachtingen rondom geluid en zicht helder te maken op voorhand.

Zo wordt de situatie letterlijk bekeken vanuit diverse invalshoeken die van belang is voor u als inwoner. Leefbaarheid blijft daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Zoekgebied windmolens Vaanplein

Het zoekgebied in beeld

 

Bekijk hier de foto’s van de omgeving en de locatie. Klik op de foto om deze vergroot weer te geven.